دوره آموزش ایمنی پیمانکاران

این دوره به منظور آشنایی کامل کارفرمایان با موضوعات HSE طراحی شده است. و به کارفرما این امکان را می دهد با شرکت در این دوره،  با کلیه موضوعات مرتبط با ایمنی آشنا شود. این دوره ویژه مدیرعامل یایکی ازاعضا هیات مدیره میباشد.

168
260,000 تومان

دوره آموزش ارزیابی ریسک

این دوره به منظور آشنایی مسئولین ایمنی با روش‌های مختلف ارزیابی ریسک طراحی شده است. همانطور که میدانید، انجام ارزیابی ریسک یکی از اصول اولیه شرکت‌ها برای کاهش حوادث می‌باشد.

534
220,000 تومان

دوره آموزش ایمنی عمومی

شرکت در این دوره به افرادی که در زمینه ایمنی فعالیت می‌کنند (سرپرستان HSE، افسر ایمنی و غیره) به منظور افزایش سطح ایمنی پروژه ها و آشنایی آنان با جدید ترین موضوعات ایمنی، پیشنهاد میگردد.

471
525,000 تومان

دوره آموزش ایمنی کارگری

این دوره به منظور آشنایی کلیه پرسنل (کارمندان و کارگران) با مسائل ایمنی طراحی شده است. همچنین شرکت کنندگان در این دوره پس از گذراندن آن، با اصول اولیه ایمنی آشنا شده و این موضوع به آنها کمک شایانی جهت انجام صحیح امور با رعایت نکات ایمنی خواهد کرد.

2,662
105,000 تومان