مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی

این مرکز با اخذ مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کل کشور در راستای اجرای طرح توانمند سازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی راه‌اندازی و نسبت به جذب فراگیر اقدام می‌کند.  همچنین این مرکز با هدف  توانمندسازی مهارتی دانشجویان و کمک به دانش آموختگان دانشگاهی بر پایه سه فرایند اصلی نیاز سنجی مهارتی، ارئه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی و نهایتاً ارایه خدمات مهارت آموزی مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی راه اندازی گردیده است.

ردیف نام دوره کد دوره
1 شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST 3000
2 بازرسی بر مبنای ریسک ( RBI) 3001
3 افسر بهداشت و ایمنی شغلی 3002
4 افسر HSEدر پروژه های نفتی 3003
5 بازرسی ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه 3004
6 بازرسی ایمنی ساختمان 3005
7 ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی 3006
8 پدافند غیر عامل 3007
9 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در امور پژوهشی و آزمایشگاهی 3008
10 بکارگیریHSE در صنایع مقدماتی 3009
11 بکارگیریHSE در صنایع پیشرفته 3010
12 مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms 3011
13 بازرسی وکنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار 3012
14 امادگی در مقابله با بلایایی طبیعی وانسان ساخت 3013