فرم ارزیابی دوره آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

شرکت کننده محترم ضمن تشکر از حضور جنابعالی دراین دوره آموزشی و آرزوی موفقیت برای شما و با عنایت به اینکه نظرات ارزنده شما درارتقاء و بهبود کیفیت برگزاری دوره های آموزشی نقش موثری ایفاء می نماید، لطفاً نظرات خود را در خصوص موارد ذیل مشخص فرمایید.
تاریخ برگزاری دوره(ضروری)

الف) ارزیابی استاد دوره

1. به روز بودن مطالب ارایه شده
2. قدرت بیان و توانایی برای انتقال و تفهیم مطالب
3. علاقه و توانایی پاسخگویی به سوالات فراگیران در موضوع مورد بحث
4. نحوه رفتار استاد با فراگیران

ب) ارزیابی اجرای دوره

1. مدت زمان تعیین شده برای اجرای دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
2. محيط آموزشی برگزاري دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
3. تناسب محتوای دوره با عنوان دوره را چگونه ارزیابی می کنید؟
4. تجهیزات سمعي و بصري مورد استفاده در دوره آموزشي را چگونه ارزیابی می کنید؟

چرا این دوره را انتخاب کردید؟

شرکت کننده محترم از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید و به سئوالات مطرح شده با کمال دقت جواب دادید متشکریم .

موفق باشید