طراحی HSE PLANE

طرح سلامت، ایمنی و محیط زیست که برای پروژه های مختلف تنظیم و در نظر گرفته می شود در اصطلاح HSE PLAN نامیده می شود. این سند مجموعه ای کامل شامل کلیه فرآینده ها، روش ها و برنامه های لازم جهت پیاده سازی سیستم HSE در یک محیط می باشد. اجرای این سند ضمانتی دال بر مدیریت توجه به سلامت کارکنان پروژه، توجه به ایمنی کارکنان و توجه به محیط زیست می باشد.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 66914484-021

تلفکس:66926023-021

ایمیل: jhsecenter@gmail.com

وبسایت: www.jhse.ir

کانال تلگرام: @j_hse