اولین شتاب دهنده تخصصی Hse در سال 1400 در جهاد علوم پزشکی شهید بهشتی تاسیس و راه اندازی شده است. این مجموعه در جهت حمایت و توسعه کارآفرینی نواورانه، به نیاز تیم ها و شرکتهای دانش بنیان، برای رشد سریع و اصولی در فرآیند تیم سازی، سرمایه گذاری و جذب سرمایه پاسخ می دهد.

 

برخی از خدمات ما در این حوزه:

  • فضای کار اشتراکی و تجهیز شده
  • آموزش‌های لازم مربوط به هر کسب‌ وکار
  • مشاوره و راهنمایی
  • سرمایه اولیه
  • ارتباط با شبکه سرمایه‌گذاران و تامین منابع مالی