HSE

مرکز خدمات تخصصی HSE با تکیه بر ظرفیت های بالای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متخصصین مجرب  در حوزه استقرار سیستم های مدیریتی ، طراحی HSE Plan، مشاوره در زمینه بهداشت حرفه ای و ایمنی و… آماده همکاری با واحد های صنعتی، تجاری و اداری می باشد.


فرم درخواست خدمات تخصصی

آدرس