خدمات ضدعفونی اماکن و مشاوره

 

مرکز بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای کنترل و جلو گیری از شیوع بیماری کرونا و مبارزه با انواع حشرات موذی و آفات با همکاری کارشناسان مجرب بهداشت محیط و HSE خدمات مشاوره، ضد عفونی و گند زدائی منازل افراد بیمار، اماکن وادارات، بیمارستان ها و کلینیک ها را انجام می دهد .ضدعفونی سطوح، کاری فنی و تخصصی است و لزوما بایستی به وسیله نهادها و افراد آگاه به طرز تاثیر مواد ضدعفونی کننده انجام گیرد.

فرم درخواست خدمات تخصصی

آدرس