امروزه باگسترش روبه رشد شبكه هاي توزيع و روندهاي خصوصي سازي، نگاه دقيق به حوادث از جايگاه خاصي برخوردار است. بروز حوادث نه تنها ناشي از چيدمان سيستم توزيع، طراحي آن، ادوات به كار برده شده است؛ مسائل نصب، بهره برداري، نگهداري و تعميرات را نيز در برمي گيرد. در اين راستا، تجزيه و تحليل حوادث به منظور دست يافتن به محیط کار ايمن تر و با قابليت اطمينان بالاتر از جايگاه خاصي برخوردار است.

 هزینه اقتصادی حوادث محیط کار در آمریکا سالانه تقریباً ۲ 142میلیارد دلار برآورد می‌شود، 4 میلیون صدمه غیر کشنده و۵۷۳۴ مرگ ارسال ۲۰۰۵ نیز رخ‌داده است، درنتیجه این جراحات  باعث ایجاد 80 میلیون روز ازدست‌رفته کاری می‌شوند.در ایران نیز بر اساس آمار موجود میزان حوادث ناشی از کار از ۱۵۵۵۲ مورد در سال ۲۰۰۰ به ۱۶۷۴۵مورد در سال ۲۰۰۳ افزایش‌یافته و با رشد ۶۷/۷ درصدی روبرو بوده است. به‌طور مشابه در سال ۲۰۰۳، ۴۶۶۴ مرگ‌ومیر مربوط به کار و در هر ثانیه یک مورد حادثه و در هر ۲ ساعت یک مورد  مرگ در اتحادیه اروپا ثبت شد. در ایران، سالیانه 30هزار میلیارد تومان ضرر مالی حوادث ناشی از کار است. همچنین در سال ۱۳۹۱، ۱۸۹۱ مورد مرگ به علت حوادث ناشی از کار رخ‌داده است.

در سیستم‌های سنتی، پس از وقوع حوادث و بروز خسارات جبران‌ناپذیر، اقدام به بررسی علل حوادث می‌گردید و نقایص یک سیستم یا فرآیند تعیین می‌شد، امروزه به‌منظور پیشگیری از حوادث و رخدادهای بالقوه و ارتقاء سطح ایمنی دستگاه‌ها و فرایندها از روش‌های مدیریت سیستماتیک ایمنی استفاده می‌شود.

 یکی از عناصر مهم سیستم‌های مدیریت ایمنی، شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و درنهایت کنترل آن‌ها می‌باشد. ارزیابی  ریسک یکی روش منطقی برای بررسی خطا می‌باشد که به شناسایی خطرات و پیامدهای آن بر روی سیستم می‌پردازد و به تعیین اندازه کمی و کیفی خطر و پیامد آن اشاره می‌کند. ارزیابی ریسک اطلاعات با ارزشی برای تصمیم‌گیری درزمینه کاهش ریسک، خطرات، بهسازی سیستم‌های کنترلی و برنامه‌ریزی برای واکنش به آن‌ها فراهم می‌آورد.

 

 

مرکز خدمات تخصصی HSE با تکیه بر ظرفیت های بالای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و متخصصین مجرب  در حوزه ارزیابی ریسک آماده همکاری با واحد های صنعتی، تجاری و اداری می باشد.

 

فرم درخواست خدمات تخصصی

آدرس