• بالا بردن سطح كيفي و كمي آموزش متناسب با نیاز کشور
  • توسعه فرهنگ HSE در واحدهاي صنعتي،سازمان ها ودستگاه های دولتی و خصوصی کشور
  • ارتقاء سطح کيفيت و استقرار سامانه های یکپارچه مديريت HSEدر کشور
  • كاهش آسيب‌هاي حوادث و بيماريهاي ناشي از كار در سطح ملي و افزايش بهره ‌وري و اثرگذاري مثبت در کشور
  • ایجاد پل ارتباطی بین حوزه صنعت و دانشگاه
  • تولید دانش در حوزه مدیریت HSE
  • برگزاری و مشاركت در کنفرانس ها، همايش ها و نمايشگاه هاي بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در سطوح ملي و بین‌المللی
  • توسعه همکاری های متقابل با مراکز آموزشی تخصصی بین المللی و تبادل استاد و دانشجو
ثبت نام