استقرار سیستم های مدیریتی

سیستم مدیریتی HSE و استقرار آن یک از مهمترین برنامه های ایمنی هر سازمان می باشد. بدون اطمینان از بهبود ایمنی، سلامت و محیط زیست و همچنین عدم توجه به رعایت الزامات HSE Plan، سازمان دچار خسارات مالی بسیاری خواهد شد. سازمان ها امروزه به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کارایی هستند که این مهم بدون وجود سیستم مدیریتی HSE امکانپذیر نخواهد بود. نوع سیستم مدیریت HSE لازم برای هر سازمان ممکن است با سازمان دیگر متفاوت باشد چرا که ویژگی ها، فرصت ها و تهدیدات سازمان ها اغلب متفاوت است. طبق تحقیقات انجام شده با پیاده سازی سیستم مدیریت HSE انگیزه کارکنان در سازمان ها و بهره وری افزایش می یابد. بهترین دستاورد سیستم مدیریتی HSE ایجاد نظم و تضمین بهبود سیستم طی زمان است که مدیریت را از بابت پیشرفت سازمان در حوزه HSE مطمئن می کند.

جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن : 66914484-021

تلفکس:66926023-021

ایمیل: jhsecenter@gmail.com

وبسایت: www.jhse.ir

کانال تلگرام: @j_hse