تجزیه و تحلیل حوادث

ریشه یابی حوادث آخرین و کاراترین روش بررسی علل حوادث می باشد که با تقسیم بندی علل در 3 طبقه ی علل مستقیم؛علل غیرمستقیم و علل ریشه ای زمینه بررسی های دقیق تر جهت یافتن علل ریشه ای حوادث با هدف جلوگیری از تکرار آنها و ارتقاء سیستم ایمنی در صنعت را بوجود آورد.با توجه به افزایش هزینه های حوادث ناشی از کار در ایران و سیر صعودی غیرمنطقی آن، چنین به نظر می رسد که تولید در کشور ما به لحاظ ضایعات نیروی انسانی ناشی از کار، از هزینه بسیار بالایی بر خوردار است.

 
 
 

دوره و کارگاه های آموزشی


مزیت های رقابتی ما


سریع و دقیق

ارایه راهکار اختصاصی

پایبندی به تعهدات

مقرون به صرفه